Pożegnanie ze służbą oraz powierzenie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu29 września 2020 roku odbyło się pożegnanie st. kpt. Macieja Mleczarka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu, w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne. Podczas uroczystości obecni byli: bryg. Jarosław Tomczyk Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Pan Artur Staszczyk doradca Wicewojewody Zachodniopomorskiego, Pan Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu Wałeckiego, Pan Bartosz Zasada Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mirosławcu, strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wałczu oraz rodzina przyszłego emeryta.

W czasie uroczystości głos zabrał bryg. Jarosław Tomczyk Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP, który podziękował st. kpt. Maciejowi Mleczarkowi za wieloletnią służbę oraz przedstawił jej przebieg.

St. kpt. Maciej Mleczarek z ochroną przeciwpożarową związany był nieprzerwanie od 20 lat. Służbę w strukturach PSP rozpoczynał od podziału bojowego zajmując stanowiska: starszego ratownika, dowódcy zastępu, dowódcy sekcji. W okresie od lipca 2014 r. do marca 2017 r. pełnił służbę w Ośrodku Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie. W dniu 12.05.2017 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu. Przez lata służby st. kpt. Maciej Mleczarek wykazał się pracowitością i odpowiedzialnością. Aktywnie współpracował z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wałeckiego. Szczególną uwagę zwracał na odpowiednie wyszkolenie i przygotowanie druhów OSP, w związku z czym aktywnie uczestniczył w procesie organizacji i przeprowadzenia zgrupowań gminnych w ramach standardu szkoleń i ćwiczeń. St. kpt. Maciej Mleczarek dużo uwagi poświęcał kwestii unowocześniania i modernizacji jednostki, poprzez podejmowanie szeregu działań mających na celu poprawę komfortu pracy i służby. Dokonał szerokich starań, które pozwoliły na doposażenie wałeckiej komendy w sprzęt i samochody pożarnicze a także na rozbudowę systemu łączności radiowej. Czynnie uczestniczył także w pracach zespołu w zakresie optymalizacji wyposażenia oraz organizacji Zintegrowanego Punktu Alarmowo Dyspozytorskiego w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wałczu. W trakcie służby wyróżniony został.: Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa (2008 r.), Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę (2016 r.), Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej (2016 r.).

            W trakcie uroczystości Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Jarosław Tomczyk powierzył mł. bryg. Dariuszowi Lubianiec pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu. Mł. bryg. Dariusz Lubianiec od 01.11.2009 r. zajmował stanowisko zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

Na zakończenie uroczystej zbiórki st. kpt. Maciej Mleczarek otrzymał z rąk przedstawicieli załogi życzenia oraz upominki m. in. w postaci szabli oficerskiej.

Opracowanie: mł. kpt. Marcin Kulczyk KP PSP w Wałczu.

Zdjęcia: archiwum KP PSP Wałcz.Galeria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2020 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: PaweÅ‚ PacaÅ‚a :: powered by: ppPORTAL ::