KP PSP Świdwin


Żniwa 2020

W związku  wystąpieniem licznych pożarów ściernisk, zbóż na pniu oraz palących się kombajnów zbożowych podczas żniw, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie podjęła szereg działań mających na celu zminimalizowania wystąpienia pożarów podczas zbioru upraw rolnych. Rozpoczęto akcje prewencyjną pt. „Żniwa 2020”.

W pierwszej części działań umieszczono na stronie Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie artykuł pt. „Zalecenia prewencyjne podczas żniw”, w których zostały zawarte m.in. podstawowe zasady podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych.

W artykule ujęte zostały także zalecenia skierowane bezpośrednio do osób obsługujących maszyny rolnicze, przypominając im o ich prawidłowym użytkowaniu. Szczególną uwagę zwrócono na potencjalne źródła pożaru występujące podczas pracy maszyny. Przypomniano także o wyposażeniu pojazdów w gaśnice, które ze względu, że są urządzeniem przeciwpożarowym powinny przechodzić coroczny przegląd.

W drugiej części akcji „Żniwa 2020”, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie wraz z p.o. Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Panem Krzysztofem Majewskim wyjechali na pola powiatu świdwińskiego, by przeprowadzić wizytację i kontrolę maszyn rolniczych pracujących podczas tegorocznych żniw. Celem tej akacji było sprawdzenie stosowania zasad bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych podczas prac rolnych. Strażacy sprawdzali również stan i czystość elementów maszyn - najbardziej newralgicznych i narażonych na pojawienie się ognia. Podczas wizyt przeprowadzono krótki instruktaż użycia gaśnic oraz omówiono ostatnie zdarzenia na terenie powiatu z udziałem kombajnów zbożowych.

Jedno z gospodarstw dysponowało (wyłączonym z użytku OSP) wozem strażackim, który stanowił bezpośrednie zabezpieczenie wodne na polu, co w naszej ocenie stanowi najlepsze zabezpieczenie spośród wszystkich sprawdzonych gospodarstw rolnych.

Podsumowując, działania prewencyjne prowadzone były na dwóch płaszczyznach tj. wirtualnie oraz terenowo. W bieżącym roku wystąpił szereg upalnych dni co bezpośrednio miało wpływ na liczność pożarów podczas zbiorów.

 

Opracowanie: mł. asp. inż. Bartłomiej Kozicki, sekc. inż. Damian Mosiądz

Zdjęcia: KP PSP ŚwidwinGaleria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2020 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: PaweÅ‚ PacaÅ‚a :: powered by: ppPORTAL ::