KP PSP Kołobrzeg


Kontrola kompleksu leśnego Nadleśnictwa Gościno

W ostatnim tygodniu na terenie powiatu kołobrzeskiego prowadzono działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej w lasach przynależnych do nadleśnictwa Gościno. Funkcjonariusze pionu kontrolno-rozpoznawczego wspólnie z ratownikami z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przeprowadzili kontrole kompleksu leśnego. Kontrole prowadzone były ze szczególną uwagą na stan utrzymania dróg pożarowych, pasów przeciwpożarowych oraz lokalizację i dostęp do punktów wyznaczonych do czerpania wody.

Po zakończonych czynnościach zmiana służbowa dokonała praktycznego sprawdzenia drożności i przejezdności dróg pożarowych oraz wykonała założenie polegające na zassaniu wody z doraźnego punktu czerpania wody przy wykorzystaniu autopompy.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Azierski

Zdjęcia: archiwum KP PSP KołobrzegGaleria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2020 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: PaweÅ‚ PacaÅ‚a :: powered by: ppPORTAL ::