KP PSP GRYFICE


Wypadek masowy
Ćwiczenia ratownicze sił i środków KSRG powiatów gryfickiego i łobeskiego przeprowadzono dnia 5 października br. na DK-6 w ok. m. Słudwia gm. Płoty. Symulowano wypadek masowy z udziałem autobusu i samochodów osobowych. Przedsięwzięcie zorganizowały KP PSP Gryfice i KP PSP Łobez, przy wiodącym współudziale OSP Płoty (m. in. pojazdy) i OSP Resko (m. in. grochówka). Ćwiczenia były kolejnymi w cyklu corocznym, zainicjowanym w Gryficach, mającym na celu doskonalenie procedur pierwszej pomocy TRIAGE i wzajemnej współpracy jednostek KSRG na styku obszarów operacyjnych komend powiatowych i rejonów działania PRM. Ważnym celem jest zabezpieczenie nowo powstałej drogi S-6. Tegoroczne ćwiczenia potwierdziły dobre przygotowanie jednostek do działań drogowych, w szczególności OSP położonych przy węzłach komunikacyjnych na S-6 w zakresie medycznym. Dopracowania wymaga logistyka i kierowanie tego typu dużymi działaniami na poziomie taktycznym. Doświadczenia i wnioski z ćwiczeń będą materiałem do doskonalenia zawodowego ratowników i przyczynkiem do szlifowania procedur w tej dziedzinie. Organizatorzy dziękują wszystkim którzy przyczynili się społecznie do przeprowadzenia ćwiczeń, w szczególności zaś wolontariuszom: pozorantom i paramedykom w liczbie 20 osób.

ZDJĘCIA: OSP Płoty
TEKST: mł. bryg. BRZEZIŃSKI Józef


Galeria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2020 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::