KP PSP Świdwin


Odwiedziny w ramach partnerstwa z MOPS

W miesiącu czerwcu strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie przyłączyli się do projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Spoełcznej w Świdwinie, w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Świdwinie, 21 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie oraz Środowiskowym Domem Samopomocy. 
Celem projektu socjalnego jest zniwelowanie poczucia wyobcowania społecznego i integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie z aktywną zawodowo społecznością lokalną.

 Podczas spotkania strażacy z JRG Świdwin zapoznali beneficjentów projektu ze specyfiką służby, przypomnieli o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, starali się uświadomić słuchaczom jakie są najczęściej spotykane zagrożenia oraz jak sobie poradzić w trudnych sytuacjach. Największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja sprzętu, którego na co dzień używają w swojej pracy strażacy. Każdy z beneficjentów mógł wsiąść do wozu strażackiego oraz przymierzyć ubranie specjalne. Ogromną atrakcją spotkania były małe zawody, polegające na trafieniu wodą z węża strażackiego do wyznaczonego celu.


Opracowanie: mł. ogn. Agata Rakowska

Zdjęcia : MOPS ŚwidwinGaleria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2020 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::