Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka 2019 w Wałczu


18 maja 2019 r. na placu przy Urzędzie Miasta w Wałczu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka 2019.

W uroczystości uczestniczyli: Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, poseł na sejm RP Paweł Suski, Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Marek Popławski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP woj. Zachodniopomorskiego Pani Danuta Raniowska,  przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży, dowódcy jednostek wojskowych w Wałczu, przedstawiciele Lasów Państwowych, członkowie koła terenowego emerytów i rencistów pożarnictwa w Wałczu, przedstawiciele zarządów związku OSP z terenu powiatu wałeckiego, prezesi jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wałczu wraz z rodzinami.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Zastępcy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  bryg.  Markowi Popławskiemu przez dowódcę uroczystości kpt. Grzegorza Kasperowicza. Następnie Komendant Powiatowy PSP w Wałczu kpt. Maciej Mleczarek powitał zaproszonych gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie.

W dalszej części uroczystości nastąpiło wyczytanie awansów i odznaczeń, które wręczone zostały podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Choszcznie w dniu 11 maja 2019 r. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznak oraz medali. Wręczenie Brązowej Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” kpt. Grzegorzowi Kasperowiczowi dokonał Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz w asyście Zastępcy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Marka Popławskiego. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP nadał: Złoty Medal „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” dh Radosławowi Rachwalskiemu z OSP Człopa; Srebrny Medal  „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dh Janowi Matuszewskiemu z OSP Golce, dh Mariuszowi Michalskiemu z OSP Człopa; Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dh Adrianowi Roman z OSP Człopa, dh Piotrowi Bartoszczuk z OSP Lubiesz, dh Sebastianowi Kolendzie z OSP Rudki, Karolowi Janik z OSP Rudki, dh Dawidowi Sowa z OSP Rudki. Wręczenia medali dokonał członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Pani Danuta Raniowska  w asyście dh Kazimierza Maciejewskiego.

Następnie nastąpiło wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe w korpusie aspirantów i podoficerów przez Zastępcę Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Marka Popławskiego: na stopień aspiranta: mł. asp. Kamilowi Kowalskiemu, mł. asp. Tomaszowi Matusiak; starszego ogniomistrza: ogn. Radosławowi Gąsiorowskiemu, ogn. Tomaszowi Kur, ogn. Radosławowi Pietrzykowi, ogn. Piotrowi Presler; na stopień ogniomistrza: mł. ogn. Markowi Rajewskiemu; na stopień młodszego ogniomistrza: st. sekc. Bartoszowi Rosińskiemu, st. sekc. Dawidowi  Samborskiemu, st. sekc. Marcinowi Zarębie; na stopień starszego sekcyjnego: sekc. Michałowi Chojnackiemu, sekc. Robertowi Nowickiemu. Kolejnym punktem było wręczenie aktu mianowania na stanowisko służbowe dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej kpt. Grzegorzowi Kasperowiczowi przez Wicewojewodę Marka Subocza oraz Komendanta Powiatowego PSP kpt. Macieja Mleczarka.

Podczas uroczystości nastąpiło także wręczenie wyróżnień. Starosta Wałecki wyróżnił:
st. ogn. Lecha Marchewkę, mł. asp. Piotra Hertela, Sylwie Sowę.; Burmistrz Miasta Wałcz wyróżnił: kpt. Patryka Gąsiora, mł. kpt. Arkadiusza Śliwińskiego, st. sekc. Roberta Nowickiego ; a Wójt Gminy Wałcz: st. ogn. Jarosława Ryło, ogn. Konrada Szczechowskiego, asp. Kamila Kowalskiego. 

Pod koniec uroczystości Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu mł. bryg. Dariusz Lubianiec odczytał list Pana Prezydenta RP, natomiast Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy dziękowali strażakom PSP  i OSP  za ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa i gratulowali wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym. Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście udali się na uroczystą Mszę Św. a następnie do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej i Ekologicznej „Morzycówka” w Wałczu.

 Opracowała: Sylwia Sowa, KP PSP Wałcz

Zdjęcia: st. sekc. Robert Nowicki, KP PSP Wałcz

 

 Galeria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2020 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::