KP PSP Gryfino


Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP
W dniach od 25.01 - 24.03  2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie przeprowadziła szkolenie podstawowe dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gryfino, Banie, Widuchowa, Chojna oraz Mieszkowice. Szkolenie teoretyczne odbyło się w formie e-learningowej i zakończyło się testem wiedzy, natomiast część praktyczna zakończyła się egzaminem podczas którego strażacy musieli wykazać się wiedzą w zakresie m.in.: obsługi i znajomości sprzętu mechanicznego będącego na wyposażeniu jednostek, obsługi i znajomości sprzętu ochrony układu oddechowego, obsługi sprzętu gaśniczego, obsługi i sprzętu hydraulicznego, technik dotarcia do poszkodowanych podczas wypadków komunikacyjnych, znajomością technik wykorzystywanych podczas gaszenia pożarów wewnętrznych. Jednym z elementów szkolenia był test w komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie. Z wynikiem pozytywnym szkolenie ukończyło 26 strażaków.

Galeria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2019 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::