KP PSP w Kamieniu Pomorskim


Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - ,, Młodzież Zapobiega Pożarom "

7 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. OTWP ma na celu popularyzację przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Dzieci i młodzież wykazują się znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz znajomością historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorem OTWP na szczeblu gminy był Zarząd Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Kamieniu Pomorski wraz z Urzędem Miejskim w Kamieniu Pomorskim. Eliminacje gminne (część pisemna i ustna) odbyły się w trzech  grupach wiekowych, reprezentowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim, Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim, Szkoły Podstawowej we Wrzosowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim.  Zwycięzcy otrzymali puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy, a także awans do eliminacji powiatowych.

 Wyniki eliminacji:

I grupa

I miejsce - LENA BIELAWSKA - SP Nr 1 Kamień Pomorski

II miejsce - OLIWIA UJAZDA - SP Nr 1 Kamień Pomorski

III miejsce - DOMINIKA BIELAWSKA - SP Nr 1 Kamień Pomorski

II grupa

I miejsce - MICHAŁ MIŚKO - - SP Nr 1 Kamień Pomorski

II miejsce - ZUZANNA WAWRZYNIAK - SP Nr 1 Kamień Pomorski

III miejsce - WIKTORIA KOWALSKA - SP Nr 1 Kamień Pomorski

III grupa

I miejsce - KACPER KONONIUK - LO w Kamień Pomorski

II miejsce - DOMINIKA RACZYŃSKA - LO w Kamień Pomorski

III miejsce - WERONIKA BŁĘDOWSKA - LO w Kamień Pomorski

Wszyscy uczestnikom turnieju i opiekunom przygotowującym dzieci i młodzież do eliminacji składamy serdeczne gratulacje. Jednocześnie informujemy, że eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędą się  22 marca 2019 r. o godz. 1000 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

 Opracowanie: UM Kamień Pomorski                        zdjęcia: UM Kamień Pomorski


Galeria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2019 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::