KP PSP Sławno


Ćwiczenia strażaków PSP połączone z akcją profilaktyczną ,, Bezpieczne Ferie ’’

23, 24 i 25 stycznia 2019 roku, strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie, w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego. Celem ćwiczeń było doskonalenie zasad poruszania się po lodzie, doskonalenie technik ratowniczych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu ratowniczego, ratowanie osób pod którymi załamał się lód i udzielanie poszkodowanym pierwszej pomocy. Odbyły się one na zamarzniętym stawku miejskim w Sławnie.

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, w ramach ogólnopolskiej akcji ,, Bezpieczne Ferie ’’, podczas ćwiczeń, strażacy przeprowadzili pokazy ratownictwa lodowego dla uczniów sławieńskich szkół. Przeprowadzono również pogadankę. Strażacy apelowali o rozwagę w trakcie zabaw na śniegu i ślizgawkach. Szczególną uwagę zwrócono na niebezpieczeństwo podczas zabaw na zamarzniętych akwenach i w niedozwolonych miejscach.

Akcja „Bezpieczne ferie 2019”, skierowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a także do organizatorów zimowego wypoczynku. Akcja jest odpowiedzią na zwiększoną liczbę interwencji straży na akwenach i w związku z tym propagowaniem bezpiecznego korzystania z lodowisk.

Tekst: st. kpt. Piotr Słupski

Zdjęcia: KP PSP SławnoGaleria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2019 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::