Bezpieczne ferie w powiecie białogardzkim


18 stycznia 2019 roku strażacy...

18 stycznia 2019 roku strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie i Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie przeprowadzili spotkanie edukacyjne w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2019”. Zajęcia skierowane głównie do dzieci i młodzieży, ale także dorosłych odbyły się w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębczyno. Spotkanie zdominowała tematyka dotycząca: zasad bezpiecznego zachowania podczas ferii zimowych, postępowania w sytuacji wybuchu pożaru, zgłaszania zdarzeń pod numer alarmowy oraz zagadnień związanych z występowaniem tlenku węgla. Przedstawiono podstawowe zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz sposób układania poszkodowanej osoby w pozycji bezpiecznej. Słuchacze bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu zadając wiele pytań i chętnie ćwicząc ze sprzętem. Zaprezentowano także czujnik tlenku węgla, omówiono zasadę jego działania i przekazano ulotki informacyjne akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Omówiono elementy wyposażenia osobistego strażaka, a dzieci mogły przymierzyć strażacki hełm i ubranie specjalne. Ponadto zachęcano dzieci do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który już rozpoczyna się w szkołach. Do końca stycznia zaplanowano jeszcze cztery spotkania w ramach prowadzonej akcji.

Opracowanie i zdjęcia: Przemysław ZawadzkiGaleria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2019 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::