Mikołajki ze strażakami


7 grudnia 2018 roku w Kościernicy odbyło się kolejne spotkanie w ramach kompanii społecznej...

7 grudnia 2018 roku w Kościernicy odbyło się kolejne spotkanie w ramach kompanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Tym razem do świetlicy wiejskiej przybył Św. Mikołaj, aby spotkać się ze strażakami i dziećmi z powiatów białogardzkiego i świdwińskiego. Przywiózł ze sobą  wiele prezentów w tym takich, które zwiększają bezpieczeństwo na drogach oraz pomagają zapobiec zagrożeniom. Aby uatrakcyjnić przebieg spotkania podzielono je na część edukacyjną i rozrywkową. Część edukacyjna obejmowała zagadnienia ratownicze do których należało przygotować się teoretycznie, a następnie zajęcia praktyczne pozwalające sprawdzić nabytą wiedzę. Uczestnicy zajęć poznali zagadnienia z zakresu: znajomości numerów alarmowych, zagrożeń związanych z tlenkiem węgla, zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się na zamarzniętych akwenach wodnych, wpływu hipotermii na organizm człowieka, zasad zachowania się podczas burzy oraz udzielania pierwszej pomocy. W części praktycznej: zaprezentowano technikę prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej z użyciem fantomu RKO, zasady prowadzenia badania wstępnego oraz postępowanie w przypadku zadławień i omdleń. Spotkanie przebiegło w wesołej i miłej atmosferze, a dzieci i młodzież w asyście strażaków aktywnie uczestniczyła w zajęciach. Na koniec zajęć zorganizowano słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników szkolenia. Spotkanie zorganizowała OSP w Kościernicy przy współudziale Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie i Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie.

Opracowanie: Piotr Niewiadomski

Zdjęcia: OSP w KościernicyGaleria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2020 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::