GRYFICE


Wspólne ćwiczenia Straży Pożarnej z Wojskiem w ramach RENEGADE/SAREX-18
W ramach największego ćwiczenia Wojska Polskiego w bieżącym roku Anakonda-18, odbył się RENEGADE/SAREX-18/II. Celem ćwiczenia było sprawdzenie procedur uruchamiania, kierowania i koordynowania akcją poszukiwawczo-ratowniczą przez RCC (Rescue Coordination Center) – Ośrodek Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa Lotniczego oraz doskonalenie umiejętności współdziałania Sił Zbrojnych RP ze służbami układu pozamilitarnego.


Zgodnie ze scenariuszem samolot pasażerski regionalnych lini lotniczych, lecący na trasie Hamburg-Wilno z czterdziestoma pasażerami na pokładzie, poinformował FIS w Gdańsku (Flight Information Service) o awarii. O 10:45 utracono łączność z załogą. FIS informację o incydencie przekazał do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Automatycznie uruchomiono działanie RCC (Rescue Coordination Center) – Ośrodek Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa Lotniczego. RCC wysłała w rejon przypuszczalnej katastrofy śmigłowce Sił Zbrojnych RP, pełniące dyżury ratownicze w ramach systemu ratownictwa lotniczego ASAR (Aeronautical Search and Rescue). Niestety ze względu na złe warunki pogodowe w rejonie stacjonowania śmigłowców i miejscu poszukiwań, załogi nie mogły podjąć akcji poszukiwawczej. Skutkiem awarii było rozszczelnienie maszyny, co doprowadziło do katastrofy. Samolot rozbił się w okolicach Mrzeżyna. Wyrwany trap wejściowy samolotu spadł na teren 36 Dywizjonu Rakietowego Obrony Przeciwlotniczej a samolot rozbił się na pobliskiej plaży.

Teren działań pierwszego założenia odnośnie samolotu, który rozbił się na plaży obejmował pomiędzy m. Mrzeżyno a Pogorzelica.

W wyniku rozpoznania wstępnego KDR, podejmuje decyzje o podziale terenu akcji na trzy odcinki bojowe:

OB I Teren działania plaż oraz wydma. Odcinek miał za zadanie rozpoznanie sytuacji, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przekazanie osób poszkodowanych ZRM, ugaszenie pożaru, wyznaczenie strefy niebezpiecznej, podanie prądów piany ciężkiej na palące się przedmioty, przeprowadzić triage osób poszkodowanych. Siły i Środki należące do tego odcinka bojowego to JRG Gryfice, GBA OSP Trzebiatów, SlRt OSP Trzebiatów, GBA z Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Dźwirzyno.

OB II Teren działania wydma. Odcinek był zlokalizowany na wydmie miał za zadanie za pomocą dostępnych technik alpinistycznych zbudować stanowisko i ewakuować najciężej poszkodowane osoby z plaży na wydmę i przekazać dla zespołu PRM. Siły i Środki należące do tego odcinka bojowego to SLRWy Kołobrzeg, SLRR AMAROK

OB III Teren działania plaża oraz rozstawione namioty pneumatyczne. Odcinek bojowy PCK maił za zadanie przeprowadzić Triage oraz ewakuacja i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy osoba poszkodowanym. Następnie na bieżąco składać meldunek do Kierującego Działaniem Ratowniczym (czyli KDRa): informacje jakie działania wykonują z poszkodowanym i ile osób jest rannych przeznaczonych do przewiezienia do szpitala. KDR następnie przekazuje informację dalej, do odpowiedniego miejscowo stanowiska kierowania. Siły i Środki należące do tego odcinka bojowego to Quad oraz samochód PCK.

Teren działań drugiego założenia odnośnie wyrwany trap wejściowy samolotu obejmował teren 36 Dywizjonu Rakietowego Obrony Przeciwlotniczej:

Założenie: Spadające części samolotu uszkodziły zbiorniki w następstwie, czego doszło do wycieku niebezpiecznych substancji chemicznych, o czym przystępująca do działania służba dyżurna jednostki wojskowej, zgodnie z procedurami powiadomiła przełożonych i Państwową Straż Pożarną. Straż wiadomość o możliwości skażenia niebezpiecznymi chemikaliami przekazała do Krajowego Centrum Ratownictwa i Ochrony Ludności. W rejonie rozszczelnionych RMN poszkodowanych zostało niebezpiecznymi związkami dwóch żołnierzy a do działania przystąpiła Wojskowa Straż Pożarna oraz żołnierze z plutonu technicznego, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt oraz aparaty tlenowe.

Po nieudanej próbie zabezpieczenia wycieku chemicznego na miejsce przybyła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego “Pomerania” Państwowej Straży Pożarnej z Koszalina, a jednocześnie w trakcie działania służby dyżurnej, zlokalizowano wrak rozbitego samolotu. Przystąpiono do zabezpieczenia miejsca katastrofy, gaszenia płonących szczątków maszyny i udzielania pomocy poszkodowanym.
Całością połączonej akcji dowodzili strażacy kierujący działaniami ratowniczymi oraz kierujący akcją medyczną.

Siły i Środki tego odcinak bojowego to samochód: SCRChem Scania Koszalin, SLRR NISSAN Koszalin, GBA z Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz 


„W ćwiczeniu RENEGADE – SAREX działało wojsko z układem pozamilitarnym. Główne działania poszukiwawczo-ratownicze w okolicach Mrzeżyna ze względu na specyfikę, specjalistyczny sprzęt i przygotowanie prowadziła Państwowa Straż Pożarna, służby ratunkowo-medyczne podległe wojewodzie zachodniopomorskiemu. W sumie około 150 osób z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej ze Szczecina, Kołobrzegu, Gryfic, Koszalina, Wojskowa Straż Pożarna z Trzebiatowa i Dziwnowa, Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża z Kołobrzegu. Ćwiczenie nie odbyłoby się bez uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja z Gościna podgrywających ofiary katastrofy i żołnierzy, 36 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej z Mrzeżyna - organizatora przedsięwzięcia.

TEKST: st.kpt.Artur ROGIŃSKI
ZDJĘCIA: Siły Zbrojne RP


Galeria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2019 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::