Sesja o bezpieczeństwie w Karlinie


26 stycznia 2018 roku w Karlinie odbyła się XL sesja Rady Miejskiej...

26 stycznia 2018 roku w Karlinie odbyła się XL sesja Rady Miejskiej  poświęcona bezpieczeństwu. Ocenę stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie białogardzkim i gminie Karlino referowali przedstawiciele służb: Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej. Informację o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego powiatu oraz sprawozdanie z działalności KP PSP w Białogardzie w 2017 roku przedstawił Komendant Powiatowy PSP w Białogardzie  – bryg. Jacek Szpuntowicz.  Szeroko omówił działalność interwencyjną, zagadnienia logistyczne i kontrolno-rozpoznawcze PSP na terenie gminy i powiatu białogardzkiego w 2017 roku. Podziękował burmistrzowi i radnym za owocną współpracę i coroczną pomoc w bieżącej działalności jednostki.

Opracowanie i zdjęcia: Jacek TwardońGaleria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2019 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::