Spotkanie w KP PSP w GryfinieSpotkanie z przedstawicielami gmin

W dniu 3 listopada 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Gryfinie odbyło się spotkanie Komendanta Powiatowego PSP z przedstawicielami samorządów
z terenu powiatu gryfińskiego. Spotkanie odbyło się na polecenie Komendanta Głównego PSP
a dotyczyło stopnia przygotowania samorządów do organizacji pomocy humanitarnej dla obywateli
w warunkach sezonowego wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.

        Na spotkaniu omówione zostały możliwości samorządów dotyczące:

- transportu i dostarczania środków do życia dla ludności w warunkach braku przejezdności szlaków drogowych i kolejowych,

- zapewnienia zasilania w energię elektryczną  obiektów ważnych dla funkcjonowania Państwa lub występującego zagrożenia życia i zdrowia,

- organizacji czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności ,

- przygotowania i dostarczania gorących napojów oraz posiłków osobom uwięzionym
w samochodach/pociągach  lub przyjętych na czasowe zakwaterowanie,

- zaopatrzenie lub stały dostęp JOP w ksrg do materiałów pędnych oraz określenie alternatywnych źródeł ogrzewania strażnic.Galeria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2018 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::