Obchody Dnia Strażaka w Wałczu


12 maja 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka.

W zbiórce uczestniczyli: wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz, zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz, burmistrzowie/wójt i inni przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, kierownicy jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży, dowódcy jednostek wojskowych Garnizonu Wałcz, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile i nadleśniczowie z terenu powiatu wałeckiego, proboszcz parafii św. Mikołaja w Wałczu prałat dr Antoni Badura, członkowie koła terenowego emerytów i rencistów pożarnictwa w Wałczu, przedstawiciele zarządów związku OSP z terenu powiatu wałeckiego, prezesi jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz główni adresaci strażacy i pracownicy cywilni KP PSP w Wałczu wraz z rodzinami.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku zachodniopomorskiemu komendantowi wojewódzkiego PSP  st. bryg. mgr inż. Jackowi Staśkiewiczowi przez dowódcę uroczystości kpt. Mirosława Gruchota.

Po powitaniu zaproszonych gości zgodnie z ceremoniałem nastąpiło przejęcie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Wałczu i przekazanie sztandaru kpt. mgr inż. Maciejowi Mleczarkowi.

Po ceremonii przyjęcia obowiązków zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz scharakteryzował sylwetkę i przedstawił przebieg pracy zawodowej kpt. mgr inż. Macieja Mleczarka.

Pan kpt. mgr inż. Maciej Mleczarek  posiada 16 letni staż służby w Państwowej Straży Pożarnej. Po ukończeniu służby kandydackiej w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu podjął służbę stałą w Komendzie Powiatowej PSP w Sławnie. W roku 2003 został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Wałczu, gdzie zajmował kolejno stanowisko starszy ratownik, dowódca zastępu, dowódca sekcji, p.o. młodszego specjalisty na samodzielnym stanowisku pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych. Z dniem 01 lipca 2014 r. został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP 
w Szczecinie do Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie na stanowisko specjalisty. W okresie od 13.03.2017 r. do 11.05.2017 r. pełnił obowiązki komendanta powiatowego PSP w Wałczu. W toku kształcenia ukończył studia inżynierskie na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (2009r.),  studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie (2010r.), studia magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (2013 r.) a w roku 2014 studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie.

Następnie przyjmujący obowiązki komendanta powiatowego PSP w Wałczu odczytał swoje wystąpienie, w którym podziękował zachodniopomorskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP za udzielone zaufanie, przedstawił wizję działania i funkcjonowania KP PSP w Wałczu na lata następne i zwrócił się do władz samorządowych powiatu wałeckiego o wsparcie 
w realizacji zamierzonych celów. Podziękował również funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za służbę i pracę, która przyczynia się do budowanie zaufania społecznego.

W dalszej części uroczystości zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP wręczył funkcjonariuszom KP PSP w Wałczu odznaczenia nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz awanse na wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów. Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali:  mł. asp. Piotr Łoboda, ogn. Grzegorz Brusiło i mł. ogn. Marcin Praźmo. Akty mianowania na wyższy stopień służbowe otrzymali:

  1. na stopień starszego ogniomistrza – ogn. Marek Rodzik,
  2. na stopień ogniomistrza – mł. ogn. Paweł Glaziński,
  3. na stopień młodszego ogniomistrza – st. sekc. Sebastian Kolenda, st. sekc. Jacek Makohon, st. sekc. Tomasz Szymański,
  4. na stopień starszego sekcyjnego: sekc. Tomasz Duda, sekc. Bartosz Rosiński, Dawid Samborski, sekc. Marcin Zaręba.
  5. na stopień sekcyjnego – st. str. Robert Nowicki.

 

Podczas uroczystości nastąpiło także wręczenie wyróżnień. Nagrodę zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP otrzymał mł. asp. Grzegorz Kilańczyk. Starosta Wałecki wyróżnił mł. kpt. Patryka Gąsior, mł. asp. Piotra Łobodę i sekc. Roberta Nowickiego,  Burmistrz Miasta Wałcza wyróżniła Magdalenę Huzar, mł. asp. Przemysława Szcześniaka i st. sekc. Jacka Makohona, a Wójt Gminy Wałcz st. kpt. Dariusza Lubianiec, mł. ogn. Karola Janika i mł. ogn. Konrada Szczechowskiego.

Pod koniec uroczystości głos zabrali również zaproszeni goście którzy życzyli przyjmującemu obowiązki komendanta powiatowego PSP w Wałczu sukcesów i wytrwałości w realizacji zadań służbowych, a strażakom i pracownikom cywilnym KP PSP w Wałczu gratulowali awansów i wyróżnień oraz dziękowali za ofiarną służbę i utrzymywanie wysokiego poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wałeckiego. Uroczystość zakończyła się okolicznościowym poczęstunkiem.Galeria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2018 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::