Zimowy happening bezpieczeństwa


w Węgorzynie
11 lutego 2017 r. w miejscowości Węgorzyno (powiat łobeski) odbył się happening bezpieczeństwa zorganizowany wspólnie przez Urząd Miejski w Węgorzynie,  Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Węgorzynie mający na celu podniesienie świadomości oraz poziomu bezpieczeństwa społeczeństwa podczas sezonu zimowego.    
Pierwszą cześć happeningu stanowiły ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego, które odbyły się na zamarzniętym akwenie jeziora Węgorzyno i miały na celu  zapoznanie się strażaków ratowników, a także lokalnej społeczności,  z zasadami prawidłowej i bezpiecznej pracy ze sprzętem do ratownictwa lodowego. Tematyka obejmowała zasady poruszania się na zamarzniętym akwenie oraz techniki ratowania osób pod którymi załamał się lód z wykorzystaniem posiadanego w danej jednostce sprzętu. W ćwiczeniach udział wzięły 4 jednostki OSP (Dobra, Sielsko, Węgorzyno, Zwierzynek) oraz Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza KP PSP w Łobzie.
Drugą część stanowiła, przeprowadzona nad brzegiem jeziora, pogadanka związana
z zagrożeniami ze strony tlenku węgla w ramach akcji „Czad i ogień. Obudź czujność”, a także szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach akcji rozdano przybyłym na szkolenie mieszkańcom materiały informacyjne związane z akcją oraz za aktywne uczestnictwo detektory tlenku węgla.   


Opracowanie: mł. bryg. Jacek Dziurdz  KP PSP Łobez
Zdjęcia: Anna Adamów Urząd Miejski w Węgorzynie  
Galeria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2018 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::