KP PSP Myślibórz


Narada szkoleniowa OSP

Z inicjatywy Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP przy wielkim wsparciu Komendanta Powiatowego PSP - p.o. mł. bryg. Marka Popławskiego oraz pracowników komendy powiatowej zorganizowano doroczną naradę szkoleniową, w której udział wzięli Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendanci Gminni Związku OSP RP, Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych Związku oraz kadra PSP. Spotkanie odbyło się w świetlicy JRG w Myśliborzu 4 lutego br.

            Wśród wielu tematów, omawianych i przedstawianych na naradzie znalazły się m.in.:

1/ Informacje i podjętych uchwałach zarządu, w sprawach:

1. Planu pracy na rok 2017,

2. Kalendarza imprez programowych na rok 2017,

3. Zrzeczenia się środków zebranych w ramach akcji „1% podatku dla  

    Związku OSP RP” na rzecz jednostek wskazanych przez podatników,

2/ W drugiej części, zaprezentowano materiały szkoleniowe dla druhów OSP, obejmujące m.in.

            a/ przypomnienie nowego systemu szkolenia dla członków OSP,

            b/ propozycje szkoleń na rok 2017,

            c/ zasady organizacji zgrupowań gminnych jednostek OSP,

            d/ zasady i tryb włączania jednostek OSP do ksrg oraz wymagania organizacyjno sprzętowe.

3/ W części dotyczącej spraw bieżących poinformowano druhów o m.in.

            - ustaleniach zespołu opracowującego analizę zdarzenia - Wypadek na DW156 Barlinek - Krzynka.

          - stan prac nad zmianą ustawy wprowadzającej dodatek do emerytury dla członków OSP - zbieranie podpisów poparcia.

- Kalendarz imprez wojewódzkich związku,

- kwoty środków zebranych w ramach 1% podatku dla OSP w 2015 roku.

Naradę zakończył wspólny obiad.

 Zdjęcia: T. Nowak

Tekst: K. AndrzejakGaleria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2018 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::