Wyniki naboru

1Lista kandydatów na stanowisko starszy specjalista ds kancelaryjnych i archiwum - ogłoszenie o naborze nr 31157 z dnia 25 lipca 2018 r
2Informacja o wynikach naboru do służby (starszy ratownik - kierowca) - KP PSP w Pyrzycach
3Informacja o wyniku naboru na stanowisko st. specjalista ds kancelaryjnych i archiwum KW PSP w Szczecinie
4Informacja o wynikach naboru w KP PSP Choszczno - kwiecień 2018 r.
5Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta - stanowisko docelowe starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej w KW PSP w Szczecinie
6Lista kandydatów na stanowisko starszy specjalista ds kancelaryjnych i archiwum - ogłoszenie o naborze nr 29103 z dnia 20 czerwca 2018 r.
7Wyniki I ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta - stanowisko docelowe starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej w KW PSP
8Informacja o wynikach naboru KW PSP - starszy inspektor ds sekretariatu -kwiecień 2018
9Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko st inspektor ds sekretariatu w KW PSP
10Wyniki III ETAPU - rozmowa kwalifikacyjna - postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko na stanowisko stażysta, stanowisko etatowe st spec. ds. poważnych awarii przemysłowych w KW PSP w Szczecinie
11Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próba wydolnościowa- na stanowisko stażysta, stanowisko etatowe st. spec ds. poważnych awarii przemysłowych w KW PSP w Szczecinie
12Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próba wydolnościowa- na st. stażysta, stanowisko etatowe st. spec ds. poważnych awarii przemysłowych w KWPSP w Szczecinie
13Wyniki I ETAPU na stanowisko stażysta - stanowisko docelowe starszy specjalista ds. poważnych awarii przemysłowych
14Informacja o wynikach naboru - KM PSP Szczecin - stażysta
15Informacja o wynikach naboru - KP PSP w Gryfinie - stażysta - docelowo starszy ratownik
16Informacja o wynikach naboru - KP PSP Drawsko- starszy ratownik ( grudzień 2017)
17Informacja o wynikach naboru - KP PSP Drawsko- starszy ratownik-kierowca ( listopad 2017)
18Wyniki naboru w KP PSP w Pyrzycach ( JRG )
19Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 22049. Na stanowisko: starszy specjalista ds. analiz budżetowych
20Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próby sprawnościowe- na stanowisko starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej w KW PSP w Szczecinie
21Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próba wydolnościowa- na stanowisko st. sp. ds. pomocy psychologicznej w KWPSP w Szczecinie
22Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 22057 z dnia 10.02.2018 r. (st. sp. ds. sekretariatu)
23Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne na stanowisko stażysta - docelowo st specjalista ds pomocy psychologicznej w KW PSP
24Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko st. specjalista do spraw analiz budżetowych (ogłoszenie nr: 22049)
25Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko st. specjalista do spraw sekretariatu.
26Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds kadr w KW PSP w Szczecinie nr ogłoszenia 20748
27Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko specjalista ds. kadr w KW PSP w Szczecinie.
28Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko dyżurny operacyjny w KWPSP w Szczecinie
29Wyniki I ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko dyżurny operacyjny w KWPSP w Szczecinie
30Informacja o wynikach naboru - KP PSP Sławno- stazysta- docelowo starszy ratownik-kierowca
31Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w sprawie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta docelowo starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej
32Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 19523, na stanowisko: starszy inspektor ds. sekretariatu
33Informacja o wynikach naboru - KM PSP Szczecin - starszy ratownik
34Informacja o wynikach naboru - KP PSP Drawsko- starszy ratownik
35Informacja o wynikach naboru do służby w KM PSP w Koszalinie
36 Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 17741 z dnia 13.11.2017 r.
37Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - psycholog- rozmowa kwalifikacyjna XI
38Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- test sprawności fizycznej XI
39Informacja o wynikach naboru - KM PSP Szczecin - starszy inspektor sztabowy ds. finansów
40Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba wydolnościowa XI
41I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - pomoc psychologoiczna 11_2017
42Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk.
43Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - test sprawności fizycznej X
44Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - próba wydolnościowa 10
45informacja o wynikach naboru PSYCHOLOG X 2017
46Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba wydolnościowa X
47I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - informatyk 10_2017
48I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - pomoc psychologoiczna 10_2017
49Informacja o wynikach naboru - KP PSP Kołobrzeg - starszy ratownik-kierowca
50KOMUNIKAT - nabór psycholog
51INFORMACJA dot. naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - 09 (2)
52Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- test sprawności fizycznej 09
53Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - test sprawności fizycznej 09 (2) (3)
54Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba umiejetności pływania i lęku wysokości 09
55Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - próba umiejętności pływania i lęku wysokości 09
56Informacja o wynikach naboru - KP PSP Kamień Pom. - starszy ratownik
57Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba wydolnościowa 09
58Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - próba wydolnościowa 09
59I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - pomoc psychologoiczna 09_2017
60I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - informatyk 09_2017
61Informacja o wynikach naboru - KM PSP w Koszalinie - docelowo starszy ratownik - kierowca
62Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszy specjalista ds. sekretariatu
63Lista kandydatów na stanowisko starszy specjalista do spraw sekretariatu w KW PSP w Szczecinie
64Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. pomocy psychologicznej
65Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. informatyki i łączności
66Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. pomocy psychologicznej
67Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. informatyki i łączności

:: Copyright (c) 2008-2018 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::