Wyniki naboru

1Wyniki III ETAPU - rozmowa kwalifikacyjna - postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko na stanowisko stażysta, stanowisko etatowe st spec. ds. poważnych awarii przemysłowych w KW PSP w Szczecinie
2Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próba wydolnościowa- na stanowisko stażysta, stanowisko etatowe st. spec ds. poważnych awarii przemysłowych w KW PSP w Szczecinie
3Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próba wydolnościowa- na st. stażysta, stanowisko etatowe st. spec ds. poważnych awarii przemysłowych w KWPSP w Szczecinie
4Wyniki I ETAPU na stanowisko stażysta - stanowisko docelowe starszy specjalista ds. poważnych awarii przemysłowych
5Informacja o wynikach naboru - KM PSP Szczecin - stażysta
6Informacja o wynikach naboru - KP PSP w Gryfinie - stażysta - docelowo starszy ratownik
7Informacja o wynikach naboru - KP PSP Drawsko- starszy ratownik ( grudzień 2017)
8Informacja o wynikach naboru - KP PSP Drawsko- starszy ratownik-kierowca ( listopad 2017)
9Wyniki naboru w KP PSP w Pyrzycach ( JRG )
10Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 22049. Na stanowisko: starszy specjalista ds. analiz budżetowych
11Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próby sprawnościowe- na stanowisko starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej w KW PSP w Szczecinie
12Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próba wydolnościowa- na stanowisko st. sp. ds. pomocy psychologicznej w KWPSP w Szczecinie
13Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 22057 z dnia 10.02.2018 r. (st. sp. ds. sekretariatu)
14Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne na stanowisko stażysta - docelowo st specjalista ds pomocy psychologicznej w KW PSP
15Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko st. specjalista do spraw analiz budżetowych (ogłoszenie nr: 22049)
16Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko st. specjalista do spraw sekretariatu.
17Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds kadr w KW PSP w Szczecinie nr ogłoszenia 20748
18Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko specjalista ds. kadr w KW PSP w Szczecinie.
19Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko dyżurny operacyjny w KWPSP w Szczecinie
20Wyniki I ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko dyżurny operacyjny w KWPSP w Szczecinie
21Informacja o wynikach naboru - KP PSP Sławno- stazysta- docelowo starszy ratownik-kierowca
22Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w sprawie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta docelowo starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej
23Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 19523, na stanowisko: starszy inspektor ds. sekretariatu
24Informacja o wynikach naboru - KM PSP Szczecin - starszy ratownik
25Informacja o wynikach naboru - KP PSP Drawsko- starszy ratownik
26Informacja o wynikach naboru do służby w KM PSP w Koszalinie
27 Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 17741 z dnia 13.11.2017 r.
28Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - psycholog- rozmowa kwalifikacyjna XI
29Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- test sprawności fizycznej XI
30Informacja o wynikach naboru - KM PSP Szczecin - starszy inspektor sztabowy ds. finansów
31Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba wydolnościowa XI
32I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - pomoc psychologoiczna 11_2017
33Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk.
34Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - test sprawności fizycznej X
35Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - próba wydolnościowa 10
36informacja o wynikach naboru PSYCHOLOG X 2017
37Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba wydolnościowa X
38I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - informatyk 10_2017
39I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - pomoc psychologoiczna 10_2017
40Informacja o wynikach naboru - KP PSP Kołobrzeg - starszy ratownik-kierowca
41KOMUNIKAT - nabór psycholog
42INFORMACJA dot. naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - 09 (2)
43Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- test sprawności fizycznej 09
44Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - test sprawności fizycznej 09 (2) (3)
45Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba umiejetności pływania i lęku wysokości 09
46Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - próba umiejętności pływania i lęku wysokości 09
47Informacja o wynikach naboru - KP PSP Kamień Pom. - starszy ratownik
48Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba wydolnościowa 09
49Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - próba wydolnościowa 09
50I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - pomoc psychologoiczna 09_2017
51I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - informatyk 09_2017
52Informacja o wynikach naboru - KM PSP w Koszalinie - docelowo starszy ratownik - kierowca
53Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszy specjalista ds. sekretariatu
54Lista kandydatów na stanowisko starszy specjalista do spraw sekretariatu w KW PSP w Szczecinie
55Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. pomocy psychologicznej
56Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. informatyki i łączności
57Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. pomocy psychologicznej
58Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. informatyki i łączności

:: Copyright (c) 2008-2018 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::