Praca - wolne etaty

1Ogłoszenie o naborze - KW PSP starszy specjalista ds pomocy psychologicznej - lipiec 2018
2Ogłoszenie o naborze - KW PSP starszy inspektor ds kancelaryjnych i archiwum zakladowego - lipiec 2018
3Ogłoszenie o naborze - KW PSP starszy specjalista ds pomocy psychologicznej - czerwiec 2018
4Ogloszenie o naborze - Białogard- starszy ratownik kierowca - czerwiec
5Ogłoszenie o naborze- starszy specjalista ds kancelaryjnych i archiwych ( stanowisko cywilne) - KW PSP Szczecin
6Ogłoszenie o naborze - KM PSP Szczecin- stażysta -zmianowy (docel specjalista ratow chem ekolog ) - czerwiec 2018
7Ogłoszenie o naborze - KM PSP Szczecin- stażysta -zmianowy (docel ratownik) czerwiec 2018
8Ogłoszenie o naborze - przeniesienie służbowe - KM PSP Koszalin
9Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko: starszy inspektor ds. sekretariatu (Wydział Organizacji i Nadzoru)
10Nabór w KP PSP w Choszcznie na stanowisko stażysta, docelowo starszy ratownik.
11Ogłoszenie o naborze st.specjalista ds poważnych awarii przemysłowych KW PSP Szczecin - kwiecień 2018
12Ogłoszenie o naborze do służby - KP PSP Pyrzyce starszy ratownik-kierowca ( kwiecień 2018)
13Nabór w KM PSP w Szczecinie - na stanowisko stażysta - docelowo: st. ratownik specjalista w specjalności ratownictwo chemiczno - ekologiczne
14Nabór w KM PSP w Szczecinie -na zasadach przeniesienia służbowego.
15Nabór w KP PSP w Pyrzycach na stanowisko: stażysta, docelowo - starszy ratownik-kierowca.
16Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta, docelowo starszy specjalista - psycholog.
17Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko: starszy specjalista ds. sekretariatu (Wydział Organizacji i Nadzoru)
18 Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko: starszy specjalista ds. analiz budżetowych (Wydział Finansów)
19Nabór w KM PSP w Koszalinie na stanowisko stażysta, docelowo ratownik specjalista.
20Nabór w KW PSP w Szczecinie na na stanowisko: specjalista do spraw kadr (Wydział Kadr)
21KW PSP w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko dyżurny operacyjny
22Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszy inspektor - sekretariat
23Nabór w KP PSP w Drawsku Pomorskim na stanowisko stażysta - docelowo starszy ratownik
24Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko cywilne st. specjalista ds sekretariatu - KW PSP Szczecin
25Nabór w KP PSP w Drawsku Pomorskim - docelowo starszy ratownik-kierowca ( listopad 2017)
26Ogłoszenie o naborze - stanowisko docelowe st specj. psycholog - KW PSP Szczecin- listopad
27Ogłoszenie o naborze - stanowisko docelowe st specj. psycholog - KW PSP Szczecin - październik
28Ogłoszenie o naborze - stanowisko docelowe st specj. informatyk - KW PSP Szczecin -październik
29 Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Operacyjnym
30Nabór w KP PSP w Koszalinie, docelowo starszy ratownik - kierowca.
31Nabór w KP PSP w Gryfinie, docelowo starszy ratownik.
32Nabór w KP PSP w Sławnie, docelowo starszy ratownik - kierowca.
33Nabór w KM PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta docelowo - starszy ratownik
34Nabór w KM PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta ds. finansowych
35Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko cywilne st. specjalista ds sekretariatu - KW PSP Szczecin
36Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta, docelowo starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej.
37Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta, docelowo st. sp. ds. informatyki i łączności.
38Nabór w KP PSP w Kołobrzegu, docelowo starszy ratownik - kierowca
39Ogłoszenie o naborze w KWPSP w Szczecinie, stanowisko: zastępca dyżurnego operacyjnego WSKR - Wydział Operacyjny

:: Copyright (c) 2008-2018 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::