Szkolenie aktualizujące Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej 

Szkolenie aktualizujące Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej 

Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawiony jest do prowadzenia szkolenia inspektorów ochrony ppoż. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 ze zmianami).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015 poz. 1964)

Szkolenie realizowane jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z 2012 r.

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności potrzebnych do wykonywania czynności przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej wynikających z art. 4 ust. 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2009 nr 178 poz. 1380 ze zmianami).

Miejsce szkolenia:

Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej,

ul. Kolejowa 16, 78-449 Borne Sulinowo

 Uprawnienia absolwenta:

Absolwent nabywa uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej na okres 5 lat licząc od dnia wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 Warunki przyjęcia na szkolenie:

Kandydat na szkolenie powinien przedstawić w dniu rozpoczęcia szkolenia:

-     kserokopię ważnego, minimum do końca trwania szkolenia, zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, specjalistów ochrony przeciwpożarowej lub szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej,

-     dowód wpłaty za szkolenie.

 Terminy szkoleń w 2020 r.:

 

SIOPA

 

Lp.

Termin

link

1

10 – 12 marca 2020 r.

https://forms.gle/GVZEq4tCQErNVUQNA

2

15 – 17 grudnia 2020 r.

https://forms.gle/SJJhndEMMRNYW2z9A

 

 

 

 


Opłata:

Opłata za 1 uczestnika – 500 zł

Opłata obejmuje:

·         zajęcia teoretyczne;

·         zajęcia praktyczne;

·         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 Konto: BANK BGK Rachunek: 60 1130 1176 0022 2120 1820 0001

Komenda Wojewódzka PSP, 71-637 Szczecin, ul. Firlika 9/14

Tytułem: opłata za szkolenie inspektorów ochrony ppoż. w terminie (podać na jaki termin), imię i nazwisko uczestnika

Uwaga: Nocleg  i wyżywienie we własnym zakresie.

Proponowane noclegi i gastronomia: Informacje na stronie www - Centrum Informacji Turystycznej w Bornem Sulinowie

Uwagi:

Z dniem 30 listopada 2015 r. weszła w życie ,,Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów zgodnie z którą: ,,Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej należy ukończyć w okresie ważności nabytych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej’’ (art. 4a ust. 4 zmienianej ustawy o ochronie przeciwpożarowej).

W celu rejestracji należy kliknąć na link zamieszczony w tabelce z interesującym
nas terminem szkolenia 
i wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy
w prawidłowy sposób. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć okienko "wyślij".

Kontakt:

 

Organizacja szkoleń:

Kierownik sekcji ds. nauczania - tel. 094 373 29 34 lub 601 453 463.

 

Rozliczanie finansowe szkolenia:

Wydział Finansowy - tel. 091 4808 841

 


:: Copyright (c) 2008-2021 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: PaweÅ‚ PacaÅ‚a :: powered by: ppPORTAL ::