Zamówienia publiczne

tryb zamówienia
ilość
ostatnie
Przetarg nieograniczony od 30 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 812 trwających
63 zakończonych
Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 85 trwających
34 zakończonych
Przetarg ograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 81 trwających
0 zakończonych
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 81 trwających
0 zakończonych
Plany zamówień publicznych1 trwających
0 zakończonych
Zamówienia do kwoty 30 000 euro (netto).2 trwających
0 zakończonych


:: Copyright (c) 2008-2021 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: PaweÅ‚ PacaÅ‚a :: powered by: ppPORTAL ::