Zamówienia publiczne

tryb zamówienia
ilość
ostatnie
Przetarg nieograniczony od 30 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 84 trwających
63 zakończonych
Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 81 trwających
34 zakończonych
Przetarg ograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 81 trwających
0 zakończonych
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 81 trwających
0 zakończonych
Plany zamówień publicznych1 trwających
0 zakończonych
Zamówienia do kwoty 30 000 euro (netto).0 trwających
0 zakończonych
 


:: Copyright (c) 2008-2019 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::