Komenda Powiatowa PSP w Gryfinieul. Łużycka 1
                              74-100 Gryfino

Adres:                  

Tel.:                       (091) 466-71-80

Fax:                       (091) 466-71-82

Tel. MSWiA:           (78) 23-584

e-mail:                   kp.gryfino@szczecin.kwpsp.gov.pl

 

      www:                     www.kppspgryfino.pl

 :: Copyright (c) 2008-2020 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::