Narada roczna PSP woj. zachodniopomorskiego„Narada roczna PSP woj. zachodniopomorskiego”

 

16 lutego 2018 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Pomorza Zachodniego za rok 2017.

Naradę, składającą się z dwóch części poprowadził st. bryg. Jacek Staśkiewicz, zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP. Pierwszą część stanowiła narada służbowa, podczas której omówione zostały najistotniejsze zadania i przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w roku bieżącym z zakresu operacyjnego, kontrolno – rozpoznawczego, szkoleniowego i logistycznego.  

W drugiej części narady zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP przedstawił informacje z działalności Państwowej Straży Pożarnej woj. zachodniopomorskiego w roku poprzednim. W podsumowaniu wystąpienia komendant skierował do wszystkich przybyłych gości słowa podziękowania, a szczególnie do służb i instytucji współpracujących ze strażą pożarną podczas codziennie wykonywanych obowiązków. Swoje wystąpienia mieli również komendanci miejscy PSP w Szczecinie i Świnoujściu oraz komendant powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim.

Głos zabrali również goście honorowi pan Artur Szałabawka, poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej i pan Marek Subocz, wicewojewoda zachodniopomorski, którzy w swoich wystąpieniach przekazali podziękowania za działalność PSP, która przyczynia się  do poprawy bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim.   

W naradzie ponadto udział wzięli: przedstawiciele służb i instytucji, przedstawiciel wojewódzkiego oddziału związku emerytów i rencistów pożarnictwa RP, komendanci powiatowi i miejscy PSP, dowódcy jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP, komendanci zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych z regionu, przewodniczący związków zawodowych z terenu województwa i kierownicy komórek organizacyjnych KW PSP w Szczecinie.


Galeria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2018 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::