Narada Roczna podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Pomorza Zachodniego za rok 2016. 15 lutego 2017 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Pomorza Zachodniego za rok 2016.

Naradę, składającą się z dwóch części poprowadził zastępca zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacek Rudziński. W pierwszej części przedstawione zostały informacje z działalności PSP woj. zachodniopomorskiego w roku poprzednim. W podsumowaniu wystąpienia komendant skierował do wszystkich przybyłych gości słowa podziękowania, a szczególnie do służb i instytucji współpracujących ze strażą pożarną podczas codziennie wykonywanych obowiązków.

Drugą część stanowiła narada służbowa, podczas której przedstawione zostały najistotniejsze zadania i przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w roku bieżącym.
W naradzie uczestniczył zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztof Hejduk, który przedstawił szereg zagadnień dotyczących realizowanych przez PSP zadań,
z uwzględnieniem między innymi „ustawy modernizacyjnej” zakładającej realizację w latach 2017 – 2020 zadań w zakresie inwestycji budowlanych, zakupów sprzętowych oraz wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP.

W naradzie ponadto udział wzięli: Pan Paweł Rodzoś, dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w urzędzie wojewódzkim, przedstawiciele służb i instytucji, komendanci powiatowi i miejscy PSP, komendanci Zakładowych Straży Pożarnych i Zakładowych Służb Ratowniczych z regionu, przewodniczący związków zawodowych z terenu województwa i kierownicy komórek organizacyjnych KW PSP w Szczecinie.


Galeria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2017 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::