Lista zakładów dużego ryzykaLista Zakładów Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej


Informacja została przygotowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2145).

 

 

Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej:


 1. Informacja o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach,
 2. Informacja o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich  zmianach,
 3. Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o dużym ryzyku,
 4. Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom (PZA),
 5. Informacja o kontrolach planowych w terenie,
 6. Informacja o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno- ratowniczego,
 7. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (o decyzjach ustalających grupy zakładów, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może spowodować efekt domina),
 8. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 9. Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii,
 10. Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, aktualizowanym corocznie wykazu substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku,
 11. Zakres uzasadnienia odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.


Lista załączników:
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
ZAWIADOMIENIE o rozpoczciu prac dot. opracowania ZPOR LNG
docx
23.7 Kb
2015-05-05, 11:39:21
2
ZAWIADOMIENIE o opracowaniu projektu ZPOR LNG
pdf
361.9 Kb
2015-07-10, 08:21:15
3
Zawiadomienie o opracowaniu ZPOR dla LNG Świnoujście
pdf
367.7 Kb
2015-08-17, 13:39:09
4
INFORMACJA O PRZYJĘTYCH ZEWNĘTRZNYCH PLANACH OPERACYJNO-RATOWNICZYCH LUB ICH ZMIANACH
docx
18.3 Kb
2016-01-25, 09:50:00
5
INFORMACJA MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SPORZĄDZENIE ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO- RATOWNICZEGO
docx
13.1 Kb
2016-01-25, 09:51:01
6
INFORMACJA O DECYZJACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 267a ust. 2
docx
11.6 Kb
2016-01-25, 09:51:35
7
ZAKRES UZASADNIENIA ODSTĄPIENIA OD SPORZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO-RATOWNICZEGO
docx
13.1 Kb
2016-01-25, 09:53:52
8
Instrukcja postępowania
docx
20.1 Kb
2018-10-30, 09:05:20
9
ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE AKTUALIZOWANYM COROCZNIE WYKAZU SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH ZNAJDUJĄCYCH
doc
60.5 Kb
2019-12-18, 15:57:25
10
INFORMACJA O KONTROLACH PLANOWYCH W TERENIE
docx
22.1 Kb
2019-12-18, 15:56:05
11
INFORMACJA O POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH PROGRAMACH ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM AWARIOM_(PZA)
docx
19.4 Kb
2019-12-18, 15:55:05
12
INFORMACJA O PRZEDŁOŻONYCH ZGLOSZENIACH ZAKLADÓW O ZWIĘKSZONYM RYZYKU LUB O DUŻYM RYZYKU
docx
18.9 Kb
2019-12-18, 15:53:54
13
INFORMACJA O ZATWIERDZONYCH RAPORTACH O BEZPIECZENSTWIE LUB ICH ZMIANACH
doc
65.5 Kb
2019-12-18, 15:52:12
14
INFORMACJA O DECYZJACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 264d ust. 1 ustawy
docx
15.3 Kb
2019-12-18, 15:49:32
15
INFORMACJA O PLANOWANYM WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
pdf
31.3 Kb
2020-10-14, 16:20:57
16
WYKAZ ILOŚCIOWY UBRAŃ
xlsx
16.2 Kb
2020-11-12, 15:02:58
17
INFORMACJA O PLANOWANYM WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
pdf
31.3 Kb
2020-11-12, 15:03:22

:: Copyright (c) 2008-2021 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: PaweÅ‚ PacaÅ‚a :: powered by: ppPORTAL ::