Lista zakładów dużego ryzykaLista Zakładów Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej


Informacja została przygotowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2145).

 

 

Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej:


 1. Informacja o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach,
 2. Informacja o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich  zmianach,
 3. Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o dużym ryzyku,
 4. Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom (PZA),
 5. Informacja o kontrolach planowych w terenie,
 6. Informacja o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno- ratowniczego,
 7. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (o decyzjach ustalających grupy zakładów, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może spowodować efekt domina),
 8. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 9. Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii,
 10. Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, aktualizowanym corocznie wykazu substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku,
 11. Zakres uzasadnienia odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.


Lista załączników:
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
ZAWIADOMIENIE o rozpoczciu prac dot. opracowania ZPOR LNG
docx
23.7 Kb
2015-05-05, 11:39:21
2
ZAWIADOMIENIE o opracowaniu projektu ZPOR LNG
pdf
361.9 Kb
2015-07-10, 08:21:15
3
Zawiadomienie o opracowaniu ZPOR dla LNG Świnoujście
pdf
367.7 Kb
2015-08-17, 13:39:09
4
INFORMACJA O ZATWIERDZONYCH RAPORTACH O BEZPIECZEŃSTWIE LUB ICH ZMIANACH
doc
52.5 Kb
2016-01-25, 09:49:50
5
INFORMACJA O PRZYJĘTYCH ZEWNĘTRZNYCH PLANACH OPERACYJNO-RATOWNICZYCH LUB ICH ZMIANACH
docx
18.3 Kb
2016-01-25, 09:50:00
6
INFORMACJA O PRZEDŁOŻONYCH ZGŁOSZENIACH ZAKŁADÓW O ZWIEKSZONYM RYZYKU LUB O DUŻYM RYZYKU
docx
15.8 Kb
2016-01-25, 09:50:11
7
INFORMACJA O POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH PROGRAMACH ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM AWARIOM (PZA)
docx
16.7 Kb
2016-01-25, 09:50:22
8
INFORMACJA O KONTROLACH PLANOWYCH W TERENIE
docx
15.9 Kb
2016-01-25, 09:50:54
9
INFORMACJA MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SPORZĄDZENIE ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO- RATOWNICZEGO
docx
13.1 Kb
2016-01-25, 09:51:01
10
INFORMACJA O DECYZJACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 264d ust. 1 ustawy
docx
13.7 Kb
2016-01-25, 09:51:20
11
INFORMACJA O DECYZJACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 267a ust. 2
docx
11.6 Kb
2016-01-25, 09:51:35
12
INSTRUKCJA POSTEPOWANIA MIESZKANCOW NA WYPADEK AWARII
doc
247.5 Kb
2016-01-25, 09:51:57
13
ZAKRES UZASADNIENIA ODSTĄPIENIA OD SPORZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO-RATOWNICZEGO
docx
13.1 Kb
2016-01-25, 09:53:52
14
10. O ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE, AKTUALIZOWANYM COROCZNIE WYKAZU SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZAKŁADACH O DUŻYM RYZYKU 2016
doc
49 Kb
2016-03-30, 14:03:05

:: Copyright (c) 2008-2017 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::