Lista zakładów dużego ryzykaLista Zakładów Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej


Informacja została przygotowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2145).

 

 

Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej:


 1. Informacja o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach,
 2. Informacja o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich  zmianach,
 3. Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o dużym ryzyku,
 4. Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom (PZA),
 5. Informacja o kontrolach planowych w terenie,
 6. Informacja o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno- ratowniczego,
 7. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (o decyzjach ustalających grupy zakładów, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może spowodować efekt domina),
 8. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 9. Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii,
 10. Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, aktualizowanym corocznie wykazu substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku,
 11. Zakres uzasadnienia odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.


Lista załączników:
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
ZAWIADOMIENIE o rozpoczciu prac dot. opracowania ZPOR LNG
docx
23.7 Kb
2015-05-05, 11:39:21
2
ZAWIADOMIENIE o opracowaniu projektu ZPOR LNG
pdf
361.9 Kb
2015-07-10, 08:21:15
3
Zawiadomienie o opracowaniu ZPOR dla LNG Świnoujście
pdf
367.7 Kb
2015-08-17, 13:39:09
4
INFORMACJA O PRZYJĘTYCH ZEWNĘTRZNYCH PLANACH OPERACYJNO-RATOWNICZYCH LUB ICH ZMIANACH
docx
18.3 Kb
2016-01-25, 09:50:00
5
INFORMACJA MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SPORZĄDZENIE ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO- RATOWNICZEGO
docx
13.1 Kb
2016-01-25, 09:51:01
6
INFORMACJA O DECYZJACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 264d ust. 1 ustawy
docx
13.7 Kb
2016-01-25, 09:51:20
7
INFORMACJA O DECYZJACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 267a ust. 2
docx
11.6 Kb
2016-01-25, 09:51:35
8
ZAKRES UZASADNIENIA ODSTĄPIENIA OD SPORZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO-RATOWNICZEGO
docx
13.1 Kb
2016-01-25, 09:53:52
9
Instrukcja postępowania
docx
20.1 Kb
2018-10-30, 09:05:20
10
Informacja_o_zatwierdzonych_raportach_o_bezpieczenstwie_lub_ich_zmianach
doc
63 Kb
2018-10-30, 09:06:00
11
Informacja_o_przedlozonych_zgloszeniach_zakladow_o_zwiekszonym_ryzyku_lub_o_duzym_ryzyku
docx
20.4 Kb
2018-10-30, 09:06:38
12
Informacja_o_pozytywnie_zaopiniowanych_programach_zapobiegania_powaznym_awariom_(pza)
docx
21 Kb
2018-10-30, 09:07:41
13
Informacja_o_kontrolach_planowych_w_terenie
docx
21.3 Kb
2018-10-30, 09:08:24
14
Zamieszczeniu_w_publicznie_dostepnym_wykazie,_aktualizowanym_corocznie_wykazu_substancji_niebezpiecznych_znajdujacych_
doc
57.5 Kb
2018-10-30, 09:08:52

:: Copyright (c) 2008-2019 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::