Ćwiczenia dowódczo-sztabowe kadry Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego na terenie CSWL Drawsko     W dniach 23 – 24 lipca 2020 roku na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko przeprowadzone zostały ćwiczenia dowódczo-sztabowe kadry Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego.

Ćwiczenia uroczyście rozpoczął Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Tomczyk oraz Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko płk. Marek Gmurski w swych wystąpieniach przedstawiając problematykę ochrony przeciwpożarowej na terenie poligonu drawskiego oraz plany ćwiczeń wojsk NATO na najbliższy okres.

Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim bryg. Paweł Dymecki, który szczegółowo omówił plan i tematykę ćwiczeń, zaplanowaną trasę przejazdu kolumny pojazdów pożarniczych oraz powody, z których zorganizowano ćwiczenia.

 W części aplikacyjnej ćwiczeń zgodnie z wcześniej ustalonym planem szkolenia głos zabrali:

 • ppłk. Jarosław Chłopik, który scharakteryzował Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko oraz przedstawił plany modernizacji garnizonu
  i utworzenia Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko. Kolejnym
  z zagadnień przedstawionych przez ppłk. Jarosława Chłopika były zagrożenia oraz zasady bezpieczeństwa na terenie poligonu drawskiego;
 • Komendant Wojskowej Straży Pożarnej w Olesznie chor. Mariusz Głowacki w swym wystąpieniu przedstawił charakterystykę zagrożeń pożarowych na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko i obowiązujące na tym terenie zasady bezpieczeństwa;
 • przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Pan Jan Kaczmarowski, który w bardzo ciekawy sposób zaprezentował problematykę bezpieczeństwa pożarowego lasów na terenach poligonowych, zaprezentował również charakterystykę samolotów gaśniczych Dromader oraz różnorodne rozwiązania stosowane na świecie w celu ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych;
 • Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim mł. kpt. Mateusz Wesołowski dokonał charakterystyki powiatu drawskiego prezentując organizację ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na tym terenie oraz problematykę związaną z realizacją działań ratowniczo – gaśniczych na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko;
 • przedstawiciel Nadleśnictwa Drawsko Pan Krzysztof Kuczer w swym wystąpieniu odniósł się do skutków ćwiczeń wojsk NATO na terenie Nadleśnictwa Drawsko oraz zaprezentował film ukazujący wielko powierzchniowy pożar obszarów leśnych, do którego doszło na terenie CSWL Drawsko w czerwcu 2019 roku;
 • Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej
  w Drawsku Pomorskim kpt. Mateusz Waszczyk w swym wystąpieniu zaprezentował dotychczasową współpracę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, Wojskowymi Strażami Pożarnymi, Wojskiem Polskim oraz wojskami NATO;
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  w Drawsku Pomorskim st. kpt. Andrzej Podolak zaprezentował i omówił przykłady działań ratowniczo – gaśniczych z udziałem wojsk NATO, do których na przestrzeni ostatnich lat dochodziło na terenie powiatu drawskiego. Jednym z najważniejszych punktów tego wystąpienia było wskazanie różnic w danych statystycznych Państwowej Straży Pożarnej
  i Wojskowych Straży Pożarnych oraz zaprezentowanie wniosków płynących z działań ratowniczo – gaśniczych realizowanych podczas największego w historii powiatu drawskiego pożaru obszarów poligonowych i leśnych, do którego doszło w czerwcu 2019 roku.

Po zakończeniu części aplikacyjnej uczestnicy szkolenia wizytowali jedną z baz US ARMY gdzie zapoznani zostali z wyposażeniem, uzbrojeniem oraz systemami ochrony przeciwpożarowej pojazdów, a także zasadami bezpieczeństwa pożarowego obowiązującymi na terenie bazy. Podczas wizytacji strażacy mieli również okazję zapoznać się ze specyfiką i zagrożeniami związanymi z obecnością polowych tymczasowych zbiorników paliwowych zapewniających zaopatrzenie w paliwo dla sprzętu armii USA. Ogromnym zaskoczeniem dla zachodniopomorskich strażaków była możliwość poczucia się jak żołnierz i przejażdżki wozami bojowymi armii USA, z której strażacy chętnie korzystali.

Po zakończeniu wizytacji amerykańskiej bazy uczestnicy szkolenia przystąpili do realizacji następnego punktu programu, który polegał na doskonaleniu techniki jazdy w warunkach poligonowych. Trudno przejezdna trasa, po której w sytuacji zagrożenia poruszają się strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, Wojskowych Straży Pożarnych stacjonujących na terenie CSWL Drawsko oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu drawskiego ukazała uczestnikom ćwiczeń jak wymagające potrafią być działania ratowniczo – gaśnicze na obszarach poligonowych.

Zachodniopomorscy strażacy w tumanach kurzu, po kilkudziesięciu minutach dotarli do Pasa Ćwiczeń Taktycznych Góra Hetmańska, gdzie każdy zespół musiał zmierzyć się z przygotowanym zadaniem praktycznym. Uczestnicy ćwiczeń w bardzo trudnych warunkach terenowych musieli dotrzeć do symulowanego pożaru, gdzie otrzymali zadanie odnalezienia punktu czerpania wody skąd musieli dowieźć ją powrotem do pożaru. Plątanina dróg, piaszczysty teren i zróżnicowanie terenu przysporzyło wielu trudności i wrażeń. Choć wszyscy ukończyli zadanie nie obyło się bez przygód, gdyż jedna z załóg zboczyła z trasy i wyjechała w zupełnie innej części poligonu drawskiego kilkadziesiąt kilometrów od miejsca ćwiczeń. Pierwszy dzień ćwiczeń dowódczo - sztabowych wszyscy ich uczestnicy, choć mocno zakurzeni zakończyli
z uśmiechami na twarzy.

Drugi dzień to wizytacja dwóch szczególnie ważnych obiektów militarnych zlokalizowanych w powiecie drawskim.

Na terenie Ośrodka Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia
w Głębokim uczestnicy ćwiczeń zostali zapoznani z charakterystyką tego terenu oraz funkcjonowaniem 1 Regionalnej Bazy Logistycznej Skład Cybowo. Prelegentami części aplikacyjnej była kadra dydaktyczna Ośrodka Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia oraz Dowódca Składu Cybowo
mjr Rafał Cieśliński.

W trakcie wizytacji ośrodka strażacy mięli okazję zapoznać się z realizowanym tutaj procesem szkolenia żołnierzy Wojska Polskiego i wojsk NATO.

Kolejnym wizytowanym przez strażaków terenem wojskowym był Skład Paliw w Cybowie. Tutaj uczestnicy ćwiczeń mięli okazję zapoznać się
z realizowanym procesem technologicznym, ochroną przeciwpożarową tego szczególnie ważnego obiektu wojskowego oraz konstrukcją i rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w zbiornikach paliwowych.

Ostatnim punktem ćwiczeń było ich podsumowanie na terenie Jednostki Wojskowej 1965 w Olesznie. Tutaj Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Popławski podziękował Komendantowi Centrum Szkolenia Wojską Lądowych Drawsko płk. Markowi Gmurskiemu, Staroście Drawskiemu Panu Stanisławowi Cybuli, Burmistrzowi Drawska Pomorskiego Panu Krzysztofowi Czerwińskiemu oraz Nadleśniczemu Nadleśnictwa Drawsko Panu Zbigniewowi Łukomskiemu za dobra współpracę, możliwość organizacji ćwiczeń i zapoznania się ze specyfiką ochrony przeciwpożarowej na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.

Za udział w ćwiczeniach każdy z uczestników z rąk Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim bryg. Pawła Dymeckiego oraz Starosty Drawskiego Pana Stanisława Cybuli otrzymał zaświadczenie odbytego szkolenia oraz zestaw gadżetów promocyjnych regionu ufundowanych przez Starostwo Powiatowe
w Drawsku Pomorskim.

 W ćwiczeniach dowódczo-sztabowych kadry Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa zachodniopomorskiego zorganizowanych na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko udział wzięło łącznie ponad 80 osób, w tym żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko i strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej w Olesznie, przedstawiciele Lasów Państwowych, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkół Aspirantów PSP w Krakowie i Poznaniu, wszyscy Komendanci Powiatowi / Miejscy PSP oraz Dowódcy Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych PSP z terenu województwa zachodniopomorskiego.

[ tekst    : KG PSP ]
[ zdjęcia : 
KG PSP]
 


Galeria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2020 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: PaweÅ‚ PacaÅ‚a :: powered by: ppPORTAL ::