Akcja psychologów PSP - „Zadbaj o siebie i swoich bliskich w czasie i po pandemii”W ramach akcji psychologów PSP „Zadbaj o siebie i swoich bliskich w czasie i po pandemii” rozpoczęto cykl warsztatów „Być komendantem/dowódcą w czasie i po pandemii”. Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń kadry kierowniczej i dowódczej nt. sytuacji trudnych związanych z realizacją zadań służbowych w czasie i po pandemii, a także omówienie wpływu obecnej sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie jednostki, grupy i instytucji. Warsztaty odbywają się w małych grupach i są przeprowadzone w formie on-line.  W dniach 17-19 czerwca uczestnikami byli komendanci powiatowi/miejscy woj. zachodniopomorskiego oraz ich zastępcy. Natomiast 29 i 30 czerwca oraz 2 lipca obywają się warsztaty dla dowódców JRG PSP woj. zachodniopomorskiego oraz ich zastępców. Cykl warsztatów prowadzi st. str. Julia Żukowska – psycholog Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.


Galeria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2020 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::